НАЧАЛО    СОДЕРЖАНИЕ    КОНТАКТЫ    E-MAIL    ГОСТЕВАЯ    ЧАТ    ФОРУМ / FORUM    СООБЩЕСТВО  Наши счётчики

Яндекс цитування

 

      
Институт стратегического анализа нарративных систем
(ИСАНС)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
Інститут стратегічного аналізу наративних систем
(ІСАНС)НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

2006

"Українська ідея як проблема осмислення буття"
(постійнодіюча Інтернет-конференція)
матеріали приймаються і виставляються для обговорення по мірі надходження

goutsoullac@rambler.ru

"Премордиальная Традиция в контексте поиска идентичности"
(постояннодействующая Интернет-конференция)
материалы принимаются и выставляются для обсуждения по мере поступления

goutsoullac@rambler.ru

"Аксіологічні аспекти сучасного українського суспільства"
(Всеукраїнська науково-теоретична конференція)
Івано-Франківськ, 27-28 квітня 2007 р.

Тези конференції (doc, zip, 474 Kb)

budzwol@mail.ru

"Этнические корни Европы: Традиция и культура"
(постояннодействующая Интернет-конференция)
материалы принимаются и выставляются для обсуждения по мере поступления

goutsoullac@rambler.ru

"Стосунки Сходу та Заходу України: суб'єкти, інтереси, цінності ".
(г. Луганск, Украина)

skif@luga.net.ua

Міністерство освіти та науки України
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра філософії та соціології
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Кафедра правознавства, соціології та політології
Центр з вивчення суспільних процесів та проблем гуманізму
Міжнародна благодійна установа Центр національного відродження ім. С.Бандери
Галицький історико-політологічний центр


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
19-20 квітня 2007 р. в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться II-а Міжнародна науково-практична конференція "Стосунки Сходу та Заходу України: суб'єкти, інтереси, цінності ".

До участі в конференції запрошуються науковці, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, представники неурядових організацій і журналісти.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Соціальні структури та політичні організації Сходу і Заходу України. Регіональні інтереси та регіональна політика.
2. Економіка: регіональний, національний і глобальний виміри. Суб'єкти економічної діяльності та проблема єдності України.
3. Україна між націоналізмом та космополітизмом: цінності та ідеологічні концепції в регіональному та національному вимірах.
4. Роль освітніх інституцій та освітніх практик в регіонах у формуванні цілісного образу України: досягнення, проблеми та перспективи.
5. Роль органів державної влади, місцевого самоврядування, неурядових організацій та ЗМІ у налагодженні діалогу між Сходом та Заходом України.

Робочі мови конференції - українська, російська та англійська.

Крім пленарних засідань, передбачається робота секцій та круглих столів:
- "Соціологія реґіонів та міжреґіональні стосунки в Україні.
- "Суспільна географія і проблеми просторового аналізу українського суспільства".
- "Історія України в аспекті міжреґіональних стосунків"
- "Суб'єкти міжрегіонального діалогу в сучасній Україні".

Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому збірнику конференції. Приймаються статті та тези.

Вимоги до оформлення статей і тез
Текст статті або тез необхідно подати до 30 березня 2007 року на дискеті та один роздрукований примірник (або електронною поштою) (шрифт -Time New Roman Cyr, розмір шрифту основного тексту - 14, списку літератури - 12). Обсяг статей - до одного авторського аркуша (45 000 знаків з пробілами). Обсяг тез - 0,2 -0,3 авт. Аркуша (13500 знаків з пробілами).
Оформлення тексту: праворуч - ініціали, прізвище автора, далі - назва, текст, перелік літератури з нумерацією відповідно до розміщення посилань [1; с. 15]. Стаття повинна відповідати вимогам ВАК України до наукових публікацій.
До статті додається супровідна сторінка: П.І.П., науковий ступінь, звання, посада, місце роботи, поштова адреса та контактний телефон, факс, E-mail.
Адреса оргкомітету: кафедра філософії та соціології, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, вул. Оборонна, 2, м. Луганськ 91011.

Контактні телефони в Луганську: (кафедра) (0642) 55-36-48;
Ілля Кононов моб. 8-050-690-33-28;
Світлана Хобта моб. 8.050-507-25-57.
Електронна адреса: skif@luga.net.ua
Контактні телефони в Галичині:
Олександр Сич - 8-044-27-94-961; 80962434922
Сергій Адамович - 8-0501881122
Світлана Щудло - 8-067-670-03-40


Після розгляду Оргкомітетом статей і тез кожному автору буде повідомлено про прийняття чи відхилення його тексту.

СООБЩАЕМ ВАМ
что 8 и 9 сентября 2007 года в Белграде (Сербия) будет проходить

КОНФЕРЕНЦИЯ О СЛАВЯНСКОМ НАСЛЕДИИ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС

не позднее 10 июля 2007 года прислать Ваши печатные работы, посвященные дальнейшему изучению общности традиций всех славян.
На основе этих материалов планируется выпуск сборника в печатном и/или электронном виде, а авторы, принявшие участие в Конференции, могут выступить со своими докладами во время еe проведения.

Предложения

1.
В тематическом плане определена достаточно широкая область, и каждая работа, выполненная надлежащим образом, отвечающая предъявляемым требованиям и углубляющая предыдущие исследования прошлого всех славян или отдельных славянских народов, будет принята. Тем не менее, предлагаем классифицировать все работы по трeм основным направлениям:

а) Жизнь славянских предков
(Например: Прародина славян и миграции; Календарь и исчисление времени древними славянами; Растения и их мифологическое значение; Древнее боевое искусство; Традиционный народный костюм как выражение образа жизни; Новейшие археологические данные о жизни славянских народов; Религиозное понимание мира до принятия христианства; Обрядовые действия и природные явления; и тому подобное)

б) Жизнь древних преданий сегодня
(Например: Наследие Вед в современном языке; Присутствие элементов древних верований в современной религиозной жизни; Народная медицина и еe оправданность в настоящее время; Неорелигиозные попытки подмены древней веры славян (нью-эйдж и другие псевдорелигии); Противоречие между современной массовой культурой и славянской традицией; сходные темы)

в) Методологические проблемы и подходы к исследованиям
(Например: Примеры возможной реконструкции внешнего облика славянского пантеона; Истина и заблуждения в западных письменных источниках; Изучение и сохранение народного певческого и музыкального наследия; сходные темы).

2.
Работа вместе с иллюстрациями (фотографиями, рисунками) должна быть написана не более чем на 10 (десяти) печатных страницах формата A4 в MS Word и сопровождаться списком использованной литературы (автор, название источника, место издания, издательство, год издания).

Левое поле З, все остальные – по 2 сантиметра. Шрифт: Times New Roman, обычный, 14 пунктов. Межстрочные промежутки 1,5. Заглавие работы должно быть написано большими буквами тем же шрифтом. Имя автора, его специальность и научное звание, если оно имеется, необходимо поместить в верхний правый угол над заглавием. Ниже имени автора указываются город и страна проживания.

На отдельной странице необходимо поместить краткую биографию автора и библиографические ссылки к его работе. Каждый автор имеет право послать не более двух своих работ. Для печати сборника необходимо послать иллюстрации отдельными файлами в формате jpg во вложении вместе со статьeй. Тексты пишутся на родном языке (для сербского языка используется исключительно кириллица!). Желательно, чтобы иностранные авторы представили свои работы в переводе на сербский или русский языки.

3.
Организатор оставляет за собой право не публиковать работы, которые в тематическом или ином плане не отвечают характеру Конференции.

4.
Работы, прикрепленные к письму в виде вложения, необходимо послать электронной почтой по адресу
mailto:20svevlad@verat.net
или
mailto:20eekc_sfera@yahoo.com
не позднее 10 июля 2007 года. Те, кто не может использовать этот вид связи, могут посылать свои работы в печатном виде по адресу:
Александра Обровски
ул. Вељка Петровића 8/35
21 000 Нови Сад
Србија

5.
Если авторы желают выступить с докладом на Конференции и им нужна техническая поддержка, просим отдельно написать об этом в сообщении, с которым посылается работа.


6.
Срок уведомления о прибытии на Конференцию и представлении на ней своего доклада истекает 1 августа 2007 года


7.
Авторам из других стран в сообщении необходимо указать, хотят ли они лично присутствовать на конференции, чтобы им была своевременно сообщена необходимая информация о возможных вариантах приезда и размещения.


8.
Организаторы Конференции не финансируют приезд и пребывание участников во время Конференции.


9.
Каждый автор имеет право получить бесплатный экземпляр Сборника.

10.
Подробная Программа Конференции будет разослана всем участникам по электронной почте до 20 августа 2007 года.

11.
Каждый участник имеет право присутствовать во время Конференции в национальной одежде своего народа.


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПЯТОГО СЛАВЯНСКОГО ВЕЧА РОДНОВЕРОВ

Славянское Вече Родноверов состоится 9 сентября 2007 года в Белграде (Сербия) на основе принципов Устава Славянского Веча Родноверов, принятого на последнем, четвeртом заседании Веча в городе Щецине ( Польша) в июне 2006 года.
Присутствующие из числа делегатов Веча выбирают руководителя делегации от каждой отдельно взятой страны, в соответствии с нормами, выработанными на предыдущих четырeх заседаниях, прошедших в Щецине, Калуге, Кобрине и Киеве. За работу Веча в этом году ответственным является Здислав Словински, основатель Издательского
Дома «Топорел» и Института Прави (Польша).
E-mail: mailto:20wydawnictwo@toporzel.pl
Собрание носит рабочий характер и посвящено дальнейшей деятельности и разработке документов Веча .

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИЙ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО


Организаторы:
ЕЕКЦ ''Сфера'',
www.svevlad.org.yu

Международная научно-практическая конференция
"ЕВРАЗИЙСКИЙ МИР: МНОГООБРАЗИЕ И ЕДИНСТВО"
г. Казань, 11 мая 2007 г.

Цель конференции: разработка прогнозов, планов и программ развития Евразии в разных сферах социально-экономической и государственно-правовой действительности.

Задачи конференции: выявление общего и особенного в развитии евразийских стран, установление перспектив сотрудничества евразийских государств, разработка теоретических и практических реко-мендаций взаимодействия.
Работа конференции планируется по следующим основным направлениям:


-Экономическая теория и мировая экономика.
-Финансы и кредит.
-Налоги и налогообложение.
-Бухгалтерский учет и аудит.
-Менеджмент.
-Маркетинг.
-Теория и история государства и права.
-Публичное право (конституционное,
муниципальное и международное право).
-Уголовное право, уголовно-исполнительное право и криминология.
-Уголовно-процессуальное право, оперативно-розыскная деятельность и криминалистика.
-Предпринимательское и финансовое право.
-Гражданское право, гражданский и арбитражный процесс.
-Трудовое право и право социального обеспечения.
-Общая психология.
-Психология развития.
-Педагогическая психология.
-Психология труда и предпринимательства.
-Лингвистика и филология.
-Прикладная математика и информатика.
-Социология, политология, религиоведение.
-Философия.
-История.

Темы докладов должны соотноситься с целью и задачами конференции. К началу конференции будет издан сбор-ник научных статей. Заявку на участие, статьи необходимо представить в электронной форме в срок до 11 апреля 2007 г. Стоимость публикации составляет 300 руб., которые необходимо перечислить в соответствии со следующи-ми реквизитами:

ООО "Татарский центр образования "ТАГЛИМАТ"
ИНН 1653007123 КПП 165501001 БИК 049205798
Р/счет 40702810300000001556 в АКБ "БТА" г. Казань
К/счет 30101810900000000798

За публикацию материалов "Евразийский мир"

1. Заявка на участие в конференции включает фамилию, имя, отчество, ученую степень и ученое звание участ-ника; место работы и должность; тему доклада; предполагаемое основное направление (см. выше); адрес, контактный телефон, e-mail. Заявка для участия размещается непосредственно в тексте электронного письма, а статьи направляют-ся в виде приложенного файла. Заявки и статьи, направленные факсом или обычной почтой, не рассматриваются.

2. Заявка на участие, статьи должны быть предоставлены в пределах до 6 страниц, выполненных на русском или английском языках в Microsoft Word (Microsoft Office 2000) в формате текста RTF. Формат страницы: А4. Поля: верхнее и нижнее - по 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см. Междустрочный интервал: полуторный. Отступ первой строки абзаца: 1 см. Сноски: обычные с автоматической нумерацией. Наименование шрифта: Times New Roman. Величина шрифта: 14. Межбуквенный интервал: обычный. Не допускается использование графиков, схем, рисунков и таблиц.

3. Возможно личное представление заявки и статьи на подписанном фамилией и инициалами автора (автора, следующего первым в алфавитном порядке, если работа выполнена авторским коллективом) CD/DVD диске в двух идентичных по содержанию файлах. Название файлов, содержащих тезисы, должно совпадать с фамилией автора (ав-тора, следующего первым в алфавитном порядке, если работа выполнена авторским коллективом), написанной латин-скими буквами и иметь на конце цифру "1" для оригинального файла (пример: ivanov1) и цифру "2" для резервной копии (пример: ivanov2). Заявка представляется на том же диске в отдельном файле под примерным названием "ivanov3". На одном CD/DVD диске возможно представление тезисов нескольких докладов, если все авторы докла-дов имеют разные фамилии. Ответственность за исправность CD/DVD диска несет автор.

Всю вышеуказанную информацию следует прислать по электронной почте 110507@ieml.ru либо лично предста-вить по адресу: г. Казань, ул. М. Гафури, 71, деканат экономического факультета / деканат юридического факультета.
Проезд и проживание иногородних участников конференции осуществляется за свой счет. Для помощи в разме-щении просим связаться с оргкомитетом до 30 апреля 2007 г.

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать статьи, полученные позднее 11 апреля 2007 г., либо пред-ставленные с нарушением предъявленных требований, либо не содержащие научной новизны, либо оформленные с нарушением грамматики.

За справками и дополнительной информацией обращаться:
Ахметьянова Замира Асраровна, к.ю.н., зам. декана юридического факультета по научной работе, тел.: (843) 278-94-23

Хикматов Ренат Ильдарович, к.э.н., зам. декана экономического факультета по научной работе, тел.: (843) 278-28-78

E-mail: 110507@ieml.ru

19-20 квітня 2007 року

на базі Національного фармацевтичного університету м.Харків
відбудеться всеукраїнська науково-практична конференція


"КУЛЬТУРА, СВІДОМІСТЬ, МОВА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ"

Реєстраційний № 530 від 15.11.2006 р.
Організатори: кафедра суспільних наук, українознавства та латинської мови
кафедра інформаційних технологій

У межах конференції планується обговорення наступних питань:

­ Вплив інформаційних технологій на сучасне суспільство;
­ Особливості посттоталітарної політичної культури України;
­ Міфи та стереотипи у культурно-політичному просторі України;
­ Політичні режими в глобальному інформаційному просторі;
­ Віртуальна реальність як філософська категорія;
­ Міжкультурна комунікація як засіб суб'єкт-суб'єктного спілкування;
­ Проблеми національної ідентичності та формування національної самосвідомості особистості;
­ Засоби масової комунікації та рекламно-інформаційні технології;
­ Мистецтво, наука і техніка у інформаційному суспільстві;
­ Актуальні питання розробки науково-технічної термінології;
- Розвиток інформатики на шляху розбудови "Суспільства знань";
- Сучасні аспекти створення штучного інтелекту;
­ Проблема доступу й довіри до інформації;
­ Електронна комерція в інтелектуальному веденні бізнесу;
- Вплив дистанційних технологій навчання на тенденції розвитку сучасної освіти.

Планується проведення пленарного засідання та трьох секційних засідань:
секції суспільних наук, секції мовознавства та секції інформології.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Публікація матеріалів конференції планується до початку роботи конференції. Для участі у конференції необхідно до 1 березня 2007 р. надіслати Оргкомітету заявку на участь та статті (або тези доповіді).
Вимоги до оформлення матеріалів:

Тези доповідей приймаються обов'язково у двох варіантах друкованому та електронному. Друкований екземпляр має містити підпис автора.

У правому верхньому куті - прізвище та ініціали автора або авторів, з наступного рядка - назва доповіді (великими літерами, вирівнювання відносно центру), через рядок з абзацу - основний текст.
Обсяг тез до 2 сторінок, набір тексту у редакторі Microsoft Word (файл з розширенням RTF), шрифт 14 Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5; всі поля 2,5.

Обсяг статті до 6 сторінок, набір тексту у редакторі Microsoft Word (файл з розширенням RTF), шрифт 14 Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5; всі поля 2,5. Структура статті: вступ, головна частина, висновки, література. Оформлення посилань в основному тексті у квадратних дужках, де на першому місті вказується порядковий номер джерела (за списком літератури), а після коми - сторінки (наприклад: [2, С. 12]); список використаної літератури додається у кінці тексту.

Заявка на участь у конференції повинна містити такі відомості про автора:
- прізвище, ім'я та по-батькові;
- посаду, науковий ступінь та звання;
- назву та адресу організації (наукового або навчального закладу);
- контактні реквізити: номер телефону або адресу електронної пошти;
- назву доповіді;
- форму участі у конференції (доповідь на пленарному засіданні (до 10 хв.); доповідь на секційному засіданні; участь у засіданні у якості слухача; тільки публікація);
- необхідне технічне забезпечення (мультімедійний проектор, слайд-проектор, відеомагнітофон і телевізор, кодоскоп);
- необхідність місця у готелі (тип номеру, на який термін).

Вартість однієї друкованої сторінки 15 грн. Кошти поштовим перекладом надсилати за адресою: 61140, м. Харків, пр.Гагаріна 44, кв.53 Горошковій Тетяні Миколаївні.
Організаційний внесок 50 грн. (для учасників банкету), сплачується під час реєстрації учасників конференції.

Адреса Оргкомітету:
Оргкомітет конференції "Культура, свідомість, мова в інформаційному суспільстві", кафедра суспільних наук, українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету.
вул. О. Невського, 18, м.Харків, Україна, 60134.
Телефон: (057) 737-36-19; 701-81-61, факс 732-22-88
e-mail: osobsis@mail.ru

Відповідальні: Світлична Євгенія Іванівна, Погорілий Дмитро Євгенович

Міністерство освіти і науки України
Посольство Канади в Україні
Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя
Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою
Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою
Національного університету "Львівська політехніка"

запрошують взяти участь у

ТРЕТІЙ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

"Українська діаспора: історичні пошуки,
еміграційні явища, культурно-мистецькі набутки, функціонування наукових установ"

Конференція відбудеться
в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя

30-31 травня 2007 р.

Планується робота таких секцій:

- Українська діаспора: історія, сучасність, вектори співпраці
між діаспорою та Україною;
- Визначні постаті та установи в діаспорі;
- Церква в Україні та діаспорі;
- Культура і мистецтво української діаспори;
- Шкільництво та вища школа українців закордоння.

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику "Український вимір" (Випуск 6). Матеріали для друку приймаються під час конференції. Організаційний внесок 50 гривень (10 $). Проживання та харчування - за рахунок учасників.
Про Ваше бажання взяти участь у конференції просимо повідомити до 10 травня 2007 р.

Робочі мови конференції - українська та англійська.

При подачі заявок просимо вказувати такі відомості: прізвище, ім'я автора (авторів), країну проживання, посаду, тему доповіді, контактну адресу та телефон.

Заявки просимо надсилати на електронну адресу: ukr_diaspora@ukr.net ;

або поштою:
Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,
вул. Кропив'янського, 2, кім. 210, м. Ніжин, Україна, 16602;
або телефоном/факсом:
(04631) 2-41-62.

Студенты Института славянских и восточноевропейских исследований (USVS) Философского факультета Карлова Университета в Праге приглашают всех желающих принять участие в конференции студентов и аспирантов славистики!

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ СЛАВИСТОВ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ USVS

24.-25 ОКТЯБРЯ 2007 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАРЛОВА УНИВЕРСИТЕТА, nam. Jana Palacha 2, Praha 1

Цель данного проекта - познакомить студентов, занимающихся славянской филологией, с исследовательскими работами их коллег из других университетов. На конференции столкнутся различные ракурсы и взгляды в рамках обозначенной тематики, что поможет создать базу для плодотворной научной дискуссии. Встреча студентов и аспирантов на международном уровне даст представление об основных направлениях европейской славистики нового поколения.
Участникам будет предоставлена возможность публикации в специальном сборнике.
Докладчик должен подготовить реферат на 15-20 минут и достаточное количество "хэндаутов".

Тематические разделы:
1) Роль диалектов в формировании литературных славянских языков 4) Европа в зеркале русской культуры
2) Языковая политика в славянском ареале 5) Стереотипы в национальном сознании славянских этносов
3) Билингвизм и диглоссия у славянского населения Европы 6) Чешская тематика в славянских литературах XIX-XX вв.
7)Литературы славянского ареала между традицией и нигилизмом

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15 июня 2007г.

Бланки заявок и подробная информация: www.slavkonf.com
Для докладчиков при своевременной подаче заявки будет обеспечено проживание в Праге.

 nationalvanguard


   
вверх  Библиография г. Ивано-Франковск, Группа исследования основ изначальной традиции "Мезогея", Украина


Найти: на:
Підтримка сайту: Олег Гуцуляк goutsoullac@rambler.ru / Оновлення 

  найліпше оглядати у Internet
Explorer 6.0 на екрані 800x600   |   кодування: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. При распространении и воспроизведении материалов обязательна ссылка на электронное периодическое издание «Институт стратегических исследований нарративных систем»